Pored vođenja knjiga, našim klijentima nudimo i
besplatno finansijsko i poresko-pravno savetovanje.


Pogledajte našu ponudu!
26
DEC
2016

Članarina za Privrednu komoru Srbije u 2017. godini

Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini....
04
MAR
2015

Važno! Posebni tokovi otpada – spisak obveznika koji nisu podneli izveštaj

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je spisak obveznika plaćanja naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a na...
28
JAN
2015

Nova lokalna ekološka taksa na teritoriji Grada Beograda – Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Uprava Grada Beograda donela je Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine kojom se uvodi nova lokalna taksa od 01. januara 2015. godine....
02
APR
2013

Obveznici plaćanja naknade za posebne tokove otpada

Obveznici plaćanja naknade prema Uredbi o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada su: 1. proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozil...
31
OCT
2012

Lokalne komunalne takse i firmarina

Izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ukinut je određeni broj lokalnih komunalnih taksi, definisani su najviši mogući iznosi a...