Knjigovodstvo i poresko savetovanje
za pravna lica i preduzetnike


011/61-69-530
office@alibris.rs
19
MAR
2014

Gradske zone – Porez na imovinu

Ove godine prvi put poreski obveznici obavezu poreza na imovinu za 2014. godinu utvrđuju sami (samooporezivanje). Najveći broj obveznika koji vodi poslovne...
24
MAR
2013

Oslobođenje od poreza na imovinu za nepokretnosti namenjene prodaji

Prema članu 12. stav 6. Zakona o porezima na imovinu predviđeno je poresko oslobođenje za nepokretnosti namenjene isključivo prodaji. Pravo na ovo poresko...
19
MAR
2013

Dostavljanje poreskih prijava za porez na imovinu

Poreske prijave poreza na imovinu za 2013. godinu dostavljaju do 31.03.2013. godine pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Obveznici poreza na imovinu...