Gradske zone – Porez na imovinu

Objavljeno 19. mar, 2014 autor u temi Porez na imovinu

Ove godine prvi put poreski obveznici obavezu poreza na imovinu za 2014. godinu utvrđuju sami (samooporezivanje). Najveći broj obveznika koji vodi poslovne knjige, vrednost nepokretnosti utvđuje prema nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos godišnjih amortizacija. Ova pravna lica obavezu u 2014. godini neće kao do sada utvrđivati prema knjigovodstvenoj, već prema „tržišnoj“ fer vrednosti. Osnovicu za […]

Continue Reading →

Oslobođenje od poreza na imovinu za nepokretnosti namenjene prodaji

Objavljeno 24. mar, 2013 autor u temi Građevinarstvo, Porez na imovinu, Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo

Prema članu 12. stav 6. Zakona o porezima na imovinu predviđeno je poresko oslobođenje za nepokretnosti namenjene isključivo prodaji. Pravo na ovo poresko oslobođenje imaju samo poreski obveznici koji vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, a to su pravna lica, preduzetnici koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo, osim preduzetnika koji […]

Continue Reading →

Dostavljanje poreskih prijava za porez na imovinu

Objavljeno 19. mar, 2013 autor u temi Građevinarstvo, Porez na imovinu, Preduzetnici, Privredna društva, Racunovodstvo, Skupstine stanara

Poreske prijave poreza na imovinu za 2013. godinu dostavljaju do 31.03.2013. godine pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Obveznici poreza na imovinu su lica koja ostvaruju sledeća prava na nepokretnostima – pravo svojine, pravo stanovanja, pravo zakupa stana ili stambene zgrade za period duži od godinu dana ili na neodređeno vreme, pravo zakupa građevinskog zemljišta u […]

Continue Reading →