Pored vođenja knjiga, našim klijentima nudimo i
besplatno finansijsko i poresko-pravno savetovanje.


Pogledajte našu ponudu!
27
SEP
2017

Koje poreske obaveze nastaju prilikom angažovanja konsultanata iz inostranstva?

U našem poreskom sistemu, uobičajeno je da poreska obaveza nastaje prilikom generisanja prihoda. Iz tog razloga, većina privrednika se iznenadi na pomen...
26
JAN
2017

Nedokumentovani troškovi i porez na dobit

Na kraju poslovne godine, privredna društva vrše obračun poreza na dobit u obrascu koji se naziva poreski bilans. U ovom obrascu, na finansijski rezultat...
15
DEC
2016

Prijava preduzetnika koji prvi put predaju redovan finansijski izveštaj (vode dvojno knjigovodstvo)

Preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre koji su prešli sa prostog na dvojno knjigovodstvo, koji do sada nisu bili uključeni u evidenciju...
13
SEP
2016

Godinu dana učešća u radu portala MojaFirma.rs

Prošlo je nešto više od godinu dana od kako smo kao deo sjajnog tima počeli rad na portalu MojaFirma.rs. Sa idejom da približimo knjigovodstvene teme...
20
JUN
2016

Obrada i dorada robe

Nakon nabavke dobara, privredni subjekat je odlučio da izvrši određene operacije nad njima pre daljeg plasiranja na tržište. Stepen u kome ove operacije...
27
MAY
2016

Konačno možete sami proveriti da li poslujete u skladu sa zakonom – objavljene kontrolne liste inspekcija

U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, državne institucije koje vrše inspekcijski nadzor nad privrednim subjektima objavile su svoje kontrolne lista....
17
MAY
2016

Čuvanje opštih akata društva

Prilikom osnivanja društva ograničene odgovornosti nastaje niz akata koji se intenzivno koriste prilikom osnivanja i registracije privrednog društva, kao i...
03
MAY
2016

Čuvanje računovodstvene i poslovne dokumentacije

Tokom rada svakog privrednog društva nastaje veliki broj dokumenata. Određena dokumenta kreira samo preduzeće odnosno preduzetnik, dok ostala pristižu...
31
MAR
2016

Dodatne uplate osnivača nerezidenta koje ne povećavaju kapital

Osnivač društva ograničene odgovornosti koji je nerezident Republike Srbije može za potrebe rada svog privrednog društva (koje je registrovano na...
16
MAR
2016

Porez po odbitku na naknadu za usluge koja se isplaćuje stranoj firmi

Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje su stupile na snagu 1. marta 2016. godine uveden je novi porez. Predmet oporezivanja su prihodi koje...