Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
21
AUG
2018

Adresa za prijem elektronske pošte

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 9....