Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
16
MAR
2016

Porez po odbitku na naknadu za usluge koja se isplaćuje stranoj firmi

Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje su stupile na snagu 1. marta 2016. godine uveden je novi porez. Predmet oporezivanja su prihodi koje...
08
MAR
2016

Elektronska PP OD O prijava

Osnivači koji u svom privrednom društvu nisu zaposleni, ali obavljaju rad u smislu upravljanja i zastupanja van radnog odnosa, obveznici su plaćanja...
09
FEB
2016

Gužva oko elektronskih sertifikata

Na internet stranici Pošte Srbije objavljeno je obaveštenje da je prijem zahteva za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata obustavljen 2.2.2016....
06
FEB
2016

Elektronska predaja završnih računa za 2015. godinu

Prethodne godine, prilikom predaje bilansa za 2014. godinu, prvi put su primenjene brojne zakonske izmene koje se tiču sastavljanja i predaje finansijskih...
03
JAN
2016

Državni praznici u 2016. godini

U 2016. godini očekuju nas sledeći praznici, od kojih su neki neradni dani, dok se drugi praznuju radno: 01. 01. Nova godina – Petak 02. 01. Nova...
16
DEC
2015

Pozajmice osnivača društvu s ograničenom odgovornošću

Davanje zajmova privrednom društvu od strane njegovih osnivača uređeno je članom 181. Zakona o privrednim društvima. Član društva ili sa njim povezano lice...
15
DEC
2015

Ukinuta je obaveza predaje poreske prijave PPP

Sa punim funkcionisanje sistema objedinjenje naplate poreza preko portala Poreske uprave ePorezi, preko koga se elektronski predaju poreske prijave PPP-PD...
03
DEC
2015

U 2016. bez KEPU knjige u veleprodaji i uslugama

Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga donet 1996. godine zamenjen je novim Pravilnikom o evidenciji prometa, koji je objavljen 02.12.2015. godina. U...
01
DEC
2015

Od 01. januara nove elektronske poreske prijave

S početkom naredne godine (01.01.2016. godine) stupaju na snagu dva nova pravilnika koja omogućavaju elektronsku predaju poreskih prijava koje su njim...
05
OCT
2015

Mišljenje ministarstva finansija o knjiženju elektronskih dokumenata

“Saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013), računovodstvena isprava u elektronskom obliku mora da sadrži elektronski potpis...