Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
27
DEC
2014

Elektronska predaja finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Pogledajte i Elektronska predaja finansijskih izveštaja za 2015. godinu Puno zakonskih izmena u oblasti računovodstva koje su donete tokom godine...
04
DEC
2014

Zatezna kamata u dužničko-poverilačkim odnosima

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, svaki poverilac ima pravo na naplatu zatezne kamate od dužnika koji kasni sa isplatom svoje novčane obaveze. Ova...
25
OCT
2014

Prodaja robe ispod nabavne cene

Često se postavlja pitanje da li trgovac sme da proda robu po ceni koja je niža od nabavne. Naime, loše stanje na tržištu ili neke karakteristike robe...
20
OCT
2014

Izvod otvorenih stavki

Osnovni zadatak računovodstva je što tačnije beleženje svih promena koje nastaju na imovini, obavezama i kapitalu pravnih lica i predzetnika. S obzirom na...
10
MAY
2014

Kriterijumi za određivanje veličine pravnog lica

Prilikom popunjavanja mnogih obrazaca potrebno je popuniti podatak o veličini pravnog lica. Često čitate da postoje određene olakšice za mala pravna lica,...
30
APR
2014

Evidencija u prometu robe i usluga – KEPU knjiga

O najnovijim izmenama u ovoj oblasti pročitajte u tekstu https://www.alibris.rs/u-2016-bez-kepu-knjige-u-veleprodaji-i-uslugama/ Zakonom o trgovini i...
05
JAN
2014

Neuplaćeni upisani kapital

Neuplaćeni upisani kapital predstavlja potraživanje privrednog društva prema osnivaču/osnivačima koji nisu uplatili ovaj iznos kapitala. S obzirom da je...
05
JAN
2014

Dokumentacija koja prati godišnji popis

Popis sprovodi popisna komisija ili lice određeno za popis (kod preduzetnika i malih pravnih lica). Popis prati set dokumentacije, koji u ovom članku...
05
JAN
2014

Godišnji popis imovine i obaveza

Sva pravna lica i preduzetnici koji vode knjige dužni su da izvrše popis (inventarisanje) imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2013. godine. Svrha...
28
DEC
2013

Usklađivanje dugovanja i potraživanja kao priprema za završni račun

Osnovni zadatak računovodstva je što tačnije beleženje svih promena koje nastaju na imovini, obavezama i kapitalu pravnih lica i predzetnika. S obzirom na...