Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
11
SEP
2013

Predračun, avansni račun i konačni račun

U praksi se često pojavljuju nedoumice prilikom diferencijacije predračuna, avansnog računa i računa. Preračun po funkciji najviše odgovara ponud...
17
MAY
2013

Elektronski servis Poreske uprave e-Porezi

Elektronski servis Poreske uprave e-Porezi počeo je sa radom 2011. godine. Do sada je poreskim obveznicima omogućeno elektronsko podnošenje poreskih...
08
APR
2013

Kućni savet kao dobitna ili nedobitna organizacija

Decembra meseca 2012. godine uvedena je izmena kojom se pravna lica koja su ranije tretirana kao nedobitna sada svrstavaju u dobitne organizacije ukoliko...
01
APR
2013

Ko su povezana lica?

U novom Zakonu o privrednim društvima iz 2011. godine date su definicije povezanih lica. Zakon razlikuje povezana lica u odnosu na činjenicu da li se radi...
28
MAR
2013

Podsetnik: Da li su Vam opšta akta u skladu sa zakonom

Podsećamo vas da je potrebno u skladu sa odredbama Zakona o radu, Zakona o privrednim društvima, kao i Zakona o računovodstvu i reviziji da izvršit...
25
MAR
2013

Rokovi plaćanja prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza

Fokus novog Zakona o izmirenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama su – rokovi plaćanja. Zakon razdvaja dva slučaja: 1. plaćanja između...
25
MAR
2013

Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza – opšte odredbe

Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza donet je 25. decembra 2012. godine, a primenjuje se od 31.03.2013. Zakon definiše maksimalne rokove plaćanja...
24
MAR
2013

Oslobođenje od poreza na imovinu za nepokretnosti namenjene prodaji

Prema članu 12. stav 6. Zakona o porezima na imovinu predviđeno je poresko oslobođenje za nepokretnosti namenjene isključivo prodaji. Pravo na ovo poresko...
21
MAR
2013

Dan pružanja usluge u spoljnoj trgovini

Za pravilnu primenu propisa o spoljnotrgovinskom poslovanju, neophodno je tačno odrediti datum pružanja usluge u spoljnoj trgovini. Ovaj datum definisan je...
19
MAR
2013

Dostavljanje poreskih prijava za porez na imovinu

Poreske prijave poreza na imovinu za 2013. godinu dostavljaju do 31.03.2013. godine pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Obveznici poreza na imovinu...