Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
03
JAN
2013

Zatvaranje avansa konačnim računom sa različitim stopama PDV-a

Pitanje: Poštovani, imam dilemu oko zatvaranje avansa i fakrura sa različitim poreskim stopama, da li ste možda obrađivali ovu temu a da sam je ja...
11
DEC
2012

Usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala

Podsećamo društva ograničene odgovornosti da u okviru priprema za izradu završnog računa treba da pregledaju stanje na kontima kapitala. Zakon o privrednim...
02
DEC
2012

Upravljanje stambenom zgradom

U pravnim poslovima koji se tiču njenog održavanja i korišćenja, stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica. Kao takvom, stambenom zgradom upravlj...
13
NOV
2012

Računovodstvo stambenih zgrada

Zakon o održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 46/98, 1/01) u članu 11. predviđa da stambena zgrada u domenu pravnih...
12
NOV
2012

Uvoz softvera i porez po odbitku

Prilikom uvoza robe u Republiku, firme uvoznici oslanjaju se na svoje špeditere koji ih vode ne samo kroz postupak uvoza, već i carinske i devizne propise...
20
MAR
2012

Šta je posao knjigovođe?

Poslovni ljudi koji tek ulaze u svet preduzetništva često nisu sigurni šta je posao knjigovođe, odnosno šta sve treba da im obezbedi knjigovodstvena...