Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
19
MAR
2013

Dostavljanje poreskih prijava za porez na imovinu

Poreske prijave poreza na imovinu za 2013. godinu dostavljaju do 31.03.2013. godine pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Obveznici poreza na imovinu...
02
DEC
2012

Tekuće i investiciono održavanje stambene zgrade

Poslovi tekućeg održavanja zgrade su: 1) redovno servisiranje liftova; 2) popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr....
02
DEC
2012

Upravljanje stambenom zgradom

U pravnim poslovima koji se tiču njenog održavanja i korišćenja, stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica. Kao takvom, stambenom zgradom upravlj...
13
NOV
2012

Računovodstvo stambenih zgrada

Zakon o održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 46/98, 1/01) u članu 11. predviđa da stambena zgrada u domenu pravnih...
12