Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
06
AUG
2019

Poresko oslobodjenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih dogadjaja i aktivnosti za zaposlene

Od 1. januara 2019 u primeni je novi član 18a Zakona, kojim je uredjeno poresko oslobodjenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih dogadjaja i aktivnosti za zaposlene, koje se može ostvariti samo pod odredjenim uslovima. Podestimo se koji su to uslovi: 1. Stvaranje ...
Dalje
02
AUG
2019
02
AUG
2019

Obrazac OZ-7

Posted By :
Comments : 0
obrazac OZ-7
Dalje
26
JUL
2019

Odredjivanje osnova za obračun naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Posted By :
Comments : 0
Da bi se poslodavcima omogućilo da podnose zahteve za isplatu naknade zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na vebsajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje objavljeni su novi obrasci OZ-7 i OZ-10...
Dalje
28
MAY
2019

Naknada štete umesto korišćenja godišnjeg odmora

U skladu sa članom 68. Stav 4. Zakona o radu, zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa. Obaveza poslodavca je da donese odluku, uz konsultaciju sa zaposlenim,...
Dalje
28
MAY
2019

Korišćenje godišnjeg odmora

1.PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR Prema članu  68. st. 2. i 4. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja...
Dalje
09
MAY
2019

Novi zakon o zdravstvenom osiguranju

  Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju je stupio na snagu dana 11.04.2019. godine (osam dana od dana objavljivanja u Sl.glasnkiu RS broj 25/19 od 03.04.2019.) Najznačajnije izmene predvidjene novim Zakonom: Ukinuta je mogućnost izbora osnova osiguranja za penzionere , zbo...
Dalje
09
MAY
2019

Isplata prevoza zaposlenima

U celosti prenosimo odgovor Privrednoj komori Srbije u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troskova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, imajući u vidu mišljenje MF br. 011-00-12-/2019-4 od 01.02.2019  
Dalje
22
APR
2019

Uskršnji i Prvomajski praznici u 2019 godini

U skladu sa zakonom o Državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji se praznuju Vaskršnji, odnosno Uskršnji i Prvomajski praznici.   Vaskršnji praznici su neradni dani za sve zaposlene u Republici Srbiji bez obzira na versku pripadnost. Prema članu 4. tačka 2) Zakona,...
Dalje