Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
28
MAY
2019

Naknada štete umesto korišćenja godišnjeg odmora

U skladu sa članom 68. Stav 4. Zakona o radu, zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa. Obaveza poslodavca je da donese odluku, uz konsultaciju sa zaposlenim,...
Dalje
28
MAY
2019

Korišćenje godišnjeg odmora

1.PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR Prema članu  68. st. 2. i 4. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja...
Dalje
09
MAY
2019

Novi zakon o zdravstvenom osiguranju

  Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju je stupio na snagu dana 11.04.2019. godine (osam dana od dana objavljivanja u Sl.glasnkiu RS broj 25/19 od 03.04.2019.) Najznačajnije izmene predvidjene novim Zakonom: Ukinuta je mogućnost izbora osnova osiguranja za penzionere , zbo...
Dalje
09
MAY
2019

Isplata prevoza zaposlenima

U celosti prenosimo odgovor Privrednoj komori Srbije u vezi kontrole ispunjenosti uslova za priznavanje isplate troskova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, imajući u vidu mišljenje MF br. 011-00-12-/2019-4 od 01.02.2019  
Dalje
22
APR
2019

Uskršnji i Prvomajski praznici u 2019 godini

U skladu sa zakonom o Državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji se praznuju Vaskršnji, odnosno Uskršnji i Prvomajski praznici.   Vaskršnji praznici su neradni dani za sve zaposlene u Republici Srbiji bez obzira na versku pripadnost. Prema članu 4. tačka 2) Zakona,...
Dalje
08
MAR
2019

Godišnji porez na dohodak gradjana ostvaren u 2018

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak gradjana po osnovu dohotka ostvarenog u 2018 godini je 15. maj 2019. godine. Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2018 godini premašuje neoporezivi iznos od RSD 2.470.644 su u obavezi da podnesu godišnju poresku...
Dalje
06
FEB
2019

Lista novih neoporezivih iznosa u primeni od februara 2019 prema ZPDG

1. Neoporezivi iznos zarade 15.300 din 2. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog bivšeg zaposlenog ili člana porodice zaposlenog 68.488 din 3. Stipendije i krediti učenika i studenata  11.741 din 4. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju...
Dalje
15
JAN
2019

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak gradjana i poreska oslobodjenja u 2019 i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju

Novim izmenama Zakona o porezu na dohodak gradjana koje stupaju na snagu 01.01.2019.godine usvojena su sledeca oslobodjenja:   Poresko oslobodjenje po osnovu solidarne pomoći za slučaj rodjenja deteta (nova tačka 12.) Poslodavac može da isplati zaposlenom solidarnu pomoć za...
Dalje
10
JAN
2019

Centralna evidencija stvarnih vlasnika u Agenciji za privredne registre

Dana 04.01.2019. počela je sa radom Aplikacija o unosu podataka za evidenciju stvarnih vlasnika U celosti prenosimo uputstvo Agencije za privredne registre:   Централна евиденција стварних власника у Агенцији за привредне регистре   У Агенцији за привредне регистре ...
Dalje