Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
17
MAR
2020

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Vlada Srbije je u Službenom glasniku broj 31/2020 objavila Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (Uredba). Uredba je stupila na snagu 16. marta 2020. godine. Uredbom se naglašava da je za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima...
Dalje
24
JAN
2020

Lista novih neoporezivih iznosa u primeni od februara 2020 prema ZPDG

1. Neoporezivi iznos zarade 16.300 din 2. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog bivšeg zaposlenog ili člana porodice zaposlenog 69.789 din 3. Stipendije i krediti učenika i studenata 30.570 din 4. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju...
Dalje
25
SEP
2019

Elektronski račun

Posted By :
Comments : 0
Zakonom je omogućeno pravnim licima i preduzetnicima da svoje fakture izdaju u papirnom ili elektronskom obliku. Pozabavacemo se detaljnije sta je zapravo elektronski račun i indentifikacija računa. Račun koji je izvorno nastao u elektronskom obliku, kao i račun nastao...
Dalje
27
AUG
2019

Čuvanje računovodstvenih isprava za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige

Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja uredjeno je Zakonom o računovodstvu. (Sl.glasnik RS, br.62/2013 I 30/2018) Zakonom je definisano i uredjeno kako način čuvanja, tako i da je potrebno doneti akt oko odredbe odgovornih lica za čuvanj...
Dalje
06
AUG
2019

Poresko oslobodjenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih dogadjaja i aktivnosti za zaposlene

Od 1. januara 2019 u primeni je novi član 18a Zakona, kojim je uredjeno poresko oslobodjenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih dogadjaja i aktivnosti za zaposlene, koje se može ostvariti samo pod odredjenim uslovima. Podestimo se koji su to uslovi: 1. Stvaranje ...
Dalje
02
AUG
2019
02
AUG
2019

Obrazac OZ-7

Posted By :
Comments : 0
obrazac OZ-7
Dalje
26
JUL
2019

Odredjivanje osnova za obračun naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Posted By :
Comments : 0
Da bi se poslodavcima omogućilo da podnose zahteve za isplatu naknade zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na vebsajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje objavljeni su novi obrasci OZ-7 i OZ-10...
Dalje
28
MAY
2019

Naknada štete umesto korišćenja godišnjeg odmora

U skladu sa članom 68. Stav 4. Zakona o radu, zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa. Obaveza poslodavca je da donese odluku, uz konsultaciju sa zaposlenim,...
Dalje