Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
10
JAN
2019

Ukinuta je obaveza popunjavanja i dostavljanja obrazaca M-UN i M-4

Posted By :
Comments : 0
Novim odredbama člana 30. zakona o PIO koje su stupile na sangu 01.01.2019. godine ukinuta je obaveza za Poslodavca da popunjavanju i dostavljaju M-UN obrasce  i M-4 obrasce za prethodnu godinu. Ovo se odnosi i na predaju M-UN obrasca  za isplate  izvršene  u januaru 2019, a...
Dalje
12
DEC
2018

Usluge Limo servisa: Pojam i primena PDV stope

Pojam  limo servisa podrazumeva uslugu iznajmljivanja limuzina (limo) sa vozačem i takva usluga ne podrazumeva unapred pripremljenu maršutu i satnicu polaska. Odnosno, korisnik odredjuje vreme i mesto polaska, period korišćenja usluge, odredište kao i druge uslove. Pružalac nudi...
Dalje
05
DEC
2018

Prodaja dobara i usluga putem interneta

Lica koja obavljaju promet dobara na malo ili pružaju usluge fizičkim licima dužna su da promet evidentiraju preko fiskalne kase prema odredbama člana 3. Zakona o fiskalnim kasama. Međutim postoji izuzetak, ukoliko su obveznici registrovali pretežnu delatnost trgovina na malo...
Dalje
05
DEC
2018

Opredeljenje za ličnu zaradu preduzetnika

Posted By :
Comments : 0
Krajnji rok za podnošenje obavestenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2019. godini je 17.12.2018. godine
Dalje
04
DEC
2018

Novogodišnji paketići  deci zaposlenih

Posted By :
Comments : 0
Poslodavac može da isplati novogodisnje paketiće deci zaposlenih do 15 godina starosti na osnovu člana 119. Stav 2. Zakona o radu. Poslodavac može svojim opštim aktom da utvrdi i isplatu paketića deci starijoj od 15 godina ,ali se ceo iznos tog poklona tretira kao zarada ...
Dalje
04
DEC
2018

Obaveštenje o listi/pretraživaču označenih lica Saveta bezbednosti UN

Uprava za sprečavanje pranja novca razvila je pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija. Pretraživač omogućava svim zainteresovanim domaćim fizičkim i pravnim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte, odnosno...
Dalje
30
NOV
2018

Prefakturisanje troškova kod zakupa nepokretnosti sa aspekta poreza na dodatu vrednost

Poreski tretman prefakturisanja troškova zavisi  da li se troškovi koji se prefakturišu smatraju sporednim troškovima  kod prometa dobara i usluga, tj. naknadom ili delom naknade za izvršeni promet, ili troškovima koji su nastali po drugom osnovu.   Po osnovu prefakturisanja...
Dalje
29
NOV
2018

Oslobađanje od poreza i doprinosa za novoosnovana pravna lica i preduzetnike

Prema članu 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i članu 10.  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima  za obavezno socijalno osiguranje lica koja započinju obavljanje sopstvene delatnosti  imaju određene olakšice. Ta lica su oslobođena  od...
Dalje