Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
22
AUG
2018

Zabrana brisanja privrednog subjekta iz registra APR-a

Zabrana Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, kao i registraciju ostalih zakonom zabranjenih promena podataka u vreme preduzimanja radnji Poreske policije Uvodi se zabrana Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje...
Dalje
22
AUG
2018

Obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorima

Uvedena je obaveza poreskog obveznika da prijavi podatak o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost. Dostava podataka se vrši iključivo elektronskim putem preko portala E-POREZI, popunjavanje...
Dalje
21
AUG
2018

Adresa za prijem elektronske pošte

Posted By :
Comments : 0
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine Jedna od izmena koju ste u obavezi da odradite za svoju firmu je sledeća: Registracija adrese za prijem...
Dalje